Thứ 6, 31/05/2024, 05:27[GMT+7]

Đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Sáng 2/4, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình phiên họp chuyên đề pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ...

02.04.2024 | 14:44 PM

Quy định điều kiện sử dụng tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ

Theo dự thảo Luật Phòng không nhân dân, người trực tiếp điều khiển tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ phải đủ 18 tuổi trở lên, có đủ năng...

01.04.2024 | 20:01 PM

Cần quy định rõ cơ quan ban hành tiêu chuẩn, điều kiện thành lập tổ chức hành nghề công chứng

Tham gia thảo luận về dự án Luật Công chứng (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, dự thảo Luật cần quy định rõ cơ quan ban hành tiêu...

01.04.2024 | 17:10 PM

Tạo nhận thức thống nhất và đầy đủ về công tác phòng, chống mua bán người

Sáng 1/4, tại Nhà Quốc hội, thực hiện chương trình phiên họp chuyên đề pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Phòng, chống mua bán...

01.04.2024 | 15:39 PM

Thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng ta về chiến lược bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Luật Phòng không nhân dân là luật hoàn toàn mới để thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng ta về chiến...

01.04.2024 | 10:18 AM

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự án Luật Công đoàn (sửa đổi)

Tại phiên họp chuyên đề pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV...

31.03.2024 | 08:51 AM

Hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm phát triển thị trường bất động sản ổn định, lành mạnh

Việc sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản nhằm giải quyết tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong các chính sách, pháp luật có liên quan đến bất động sản,...

12.04.2023 | 15:50 PM

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi)

Tại Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 4/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng, trong đó có dự án Luật...

11.04.2023 | 18:56 PM

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9

Ngày 24/9, sau gần một tuần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và khoa học, Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế...

25.09.2022 | 09:27 AM

Cần luật hóa trách nhiệm người đứng đầu trong hoạt động phòng thủ dân sự

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, dự án Luật Phòng thủ dân sự cần luật hóa nội dung “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, hậu cần tại...

23.09.2022 | 08:42 AM

Không đưa vào dự án Luật Đất đai (sửa đổi) những vấn đề chưa rõ

Gợi mở một số nội dung thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tuyệt đối không đưa vào dự thảo Luật những vấn...

22.09.2022 | 21:06 PM

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9

Sáng 19/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9/2022 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương...

19.09.2022 | 10:53 AM

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả của cơ chế thanh tra

Ngày 17/8, tiếp tục chương trình Phiên họp chuyên đề pháp luật, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội...

18.08.2022 | 09:22 AM

Tạo cơ sở pháp lý để xử lý nghiêm minh những hành vi cản trở hoạt động tố tụng

Ngày 15/8, tiếp tục chương trình phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8/2022, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường...

16.08.2022 | 08:52 AM