Thứ 5, 20/06/2024, 10:35[GMT+7]

Kỳ họp thứ 6: Quốc hội biểu quyết thông qua các dự án luật

Sáng 24/11, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành phiên họp. Sau khi nghe trình bày Báo...

24.11.2023 | 17:23 PM

Giao Bộ trưởng Quốc phòng thực hiện quản lý nhà nước về giao dịch điện tử trong lĩnh vực cơ yếu

Theo quy định tại Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, Bộ trưởng Quốc phòng thực hiện quản lý nhà nước về giao dịch điện tử trong...

22.06.2023 | 14:33 PM

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, chiều 10/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội biểu...

10.11.2022 | 17:29 PM

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Tần số vô tuyến điện sửa đổi

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, chiều 9/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội biểu...

09.11.2022 | 17:12 PM