Thứ 2, 04/03/2024, 21:27[GMT+7]

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình khóa XIX

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình khóa XIX tại...

14.10.2020 | 16:24 PM