Thứ 3, 03/10/2023, 12:04[GMT+7]

Tiền Hải tổ chức 40 hội nghị trực tuyến chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội

Thứ 4, 30/09/2020 | 16:08:19
1,405 lượt xem
Thời gian qua, việc triển khai tổ chức hội nghị trực tuyến trên địa bàn huyện Tiền Hải đã phát huy hiệu quả tích cực. Trong đó, đã tổ chức thành công trên 40 hội nghị trực tuyến để chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tiền Hải thực hiện tốt hội nghị trực tuyến trong tuyên truyền dịch bệnh Covid-19.

Việc Tiền Hải áp dụng hội nghị trực tuyến nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp chính quyền và hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở, đồng thời tiết kiệm thời gian, giảm chi phí đi lại và sinh hoạt cho các chính quyền cơ sở, doanh nghiệp, nhân dân trên địa bàn. Ngoài ra, thực hiện hội nghị trực tuyến còn thể hiện tính ưu việt khi toàn bộ nội dung cuộc họp đều được lưu lại trong kho dữ liệu, bảo đảm thông tin thông suốt, liên tục, giúp nâng cao khả năng chỉ đạo, điều hành và ra quyết định cho các cấp lãnh đạo, tăng hiệu quả công việc.

Mạnh Thắng