Thứ 2, 05/06/2023, 03:38[GMT+7]

Giải quyết hơn 6.500 thủ tục hành chính về công tác thú y

Thứ 3, 24/11/2020 | 15:49:51
766 lượt xem

Các thủ tục yêu cầu cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y của các tổ chức, cá nhân được Chi cục Chăn nuôi và Thú y giải quyết đúng hẹn.

Từ đầu năm đến nay, Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã thẩm định và giải quyết 6.532 thủ tục hành chính về công tác thú y, trong đó có 52 thủ tục thực hiện thông qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và 6.480 thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thực hiện tại cơ sở. 

100% các thủ tục đều thực hiện giải quyết đúng hẹn, bảo đảm sự hài lòng của các tổ chức, cá nhân có yêu cầu, đặc biệt là các thủ tục về kiểm dịch động vật luôn bảo đảm hoạt động vận chuyển, lưu thông các sản phẩm chăn nuôi của tỉnh, qua đó góp phần thúc đẩy lĩnh vực sản xuất chăn nuôi phát triển ổn định.

Minh Quân