Thứ 2, 05/06/2023, 03:37[GMT+7]

Giải quyết 390 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản theo phương án “5 tại chỗ”

Thứ 4, 25/11/2020 | 16:01:54
811 lượt xem

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận, giải quyết TTHC cho người dân.

Thực hiện Quyết định số 2503 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức thực hiện giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện trên địa bàn tỉnh, Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã thực hiện đưa 100% TTHC theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

Từ ngày 1/10/2019 đến hết ngày 10/11/2020, Chi cục đã thực hiện tiếp nhận và xử lý 390 TTHC theo đúng quy trình giải quyết của phương án “5 tại chỗ”. Đặc biệt, đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, Chi cục đã cập nhật, công khai 6 TTHC thuộc phạm vi quản lý, thực hiện cung cấp trực tuyến, trong đó: 2 thủ tục mức độ 4; 3 thủ tục mức độ 3; 1 thủ tục mức độ 2. 

Việc giải quyết các TTHC theo phương án “5 tại chỗ” và thực hiện dịch vụ công trực tuyến đã góp phần rút ngắn quy trình, nâng cao tỷ lệ TTHC được giải quyết đúng hạn và trước hạn.

Minh Quân