Thứ 2, 20/05/2024, 20:09[GMT+7]

Đông Hưng: Tiếp nhận và giải quyết 20.346 hồ sơ của công dân

Thứ 5, 06/04/2023 | 14:41:58
4,518 lượt xem
Nhằm đem lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp, thời gian qua huyện Đông Hưng đã triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân.

Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Hợp Tiến tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Quý I năm 2023, toàn huyện đã tiếp nhận 20.346 hồ sơ các loại của công dân, trong đó trực tuyến là 885 hồ sơ, trực tiếp là trên 19.000 hồ sơ, kỳ trước chuyển qua 69 hồ sơ. Đã giải quyết 19.515 hồ sơ, trong đó giải quyết trước hạn 311 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 19.204 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn; số hồ sơ còn lại đang trong quá trình giải quyết.

Thời gian tới, huyện Đông Hưng tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, chú trọng xây dựng chính quyền số, tập trung triển khai các nền tảng chuyển đổi số; tăng cường tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4; nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp.

Thu Hiền