Thứ 5, 18/04/2024, 20:27[GMT+7]

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: 80,5% hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến

Thứ 4, 28/02/2024 | 08:50:27
3,874 lượt xem
Từ ngày 1/1/2024 đến ngày 26/2/2024, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 12.911 hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ giải quyết trước hạn đạt 95,98%, số hồ sơ giải quyết đúng hạn là 3,92%, số hồ sơ giải quyết quá hạn chiếm 0,1%. Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trực tuyến chiếm 80,5%.

Người dân tới giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Thời gian qua, Trung tâm đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan đẩy mạnh công tác hướng dẫn, tuyên truyền tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thông qua dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) đã được cung cấp. Phối hợp với đơn vị cung cấp giải pháp phần mềm nghiên cứu, triển khai các giải pháp nhằm cải thiện chất lượng, chuẩn hóa và nâng cao trải nghiệm người dùng, cải tiến chất lượng DVCTT. Đẩy mạnh việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC bảo đảm kết nối, chia sẻ, kế thừa dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. Qua đó hoàn thành chỉ tiêu nâng cao tỷ lệ sử dụng DVCTT được UBND tỉnh giao. Việc nộp sơ trực tuyến có nhiều ưu điểm vượt trội: thủ tục đăng ký đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện; tiết kiệm chi phí, đơn giản thủ tục giấy tờ; theo dõi được tình trạng hồ sơ trên website trực tuyến, qua tin nhắn điện thoại hoặc địa chỉ email; bảm bảo công khai, minh bạch nên số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trực tuyến tại Trung tâm ngày càng tăng.

Đào Quyên