Thứ 2, 11/12/2023, 20:09[GMT+7]

Trường Đại học Thái Bình: Xây dựng đội ngũ trí thức theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW

Thứ 2, 24/10/2022 | 08:01:27
5,881 lượt xem
Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đội ngũ trí thức tỉnh Thái Bình nói chung, Trường Đại học Thái Bình nói riêng không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng.

Tiến sĩ Phạm Thị Ánh Nguyệt, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình cho biết: Những năm qua, Trường Đại học Thái Bình luôn thực hiện tốt Nghị quyết số 27-NQ/TW, coi trọng, chăm lo nâng cao chất lượng, bồi dưỡng đội ngũ trí thức, chú trọng đến đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, coi đây là nhân tố quan trọng nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học (NCKH) của Trường. Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã thực hiện những chủ trương, giải pháp để đội ngũ trí thức phát triển về số lượng, nâng lên về chất lượng. Số lượng cán bộ, giảng viên có trình độ từ thạc sĩ trở lên tăng từ 77 người (năm 2008) lên 162 người (năm 2022). Bộ phận trí thức tham gia công tác lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị trong Trường đã phát huy tốt vai trò của mình, nâng cao chất lượng trong các hoạt động, thể hiện tính năng động, sáng tạo, đổi mới, có những đóng góp thiết thực vào quá trình xây dựng và phát triển của Trường.

Hiện nay, Trường Đại học Thái Bình đã và đang triển khai 2 đề tài NCKH cấp quốc gia, 16 đề tài NCKH cấp tỉnh, trên 400 đề tài NCKH cấp trường. Có 132 công trình NCKH được đăng tải trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước; trong đó, 8 công trình đăng tải trên các tạp chí quốc tế, 124 công trình đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành trong nước. Cùng với đó, cán bộ, giảng viên tích cực tham gia hội thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật của tỉnh tổ chức hàng năm; tính đến tháng 9/2022 đã có 20 công trình đạt giải. Đội ngũ trí thức của Trường còn tích cực tham gia biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo, sách chuyên khảo phục vụ công tác đào tạo. Đội ngũ trí thức của Trường còn hướng dẫn sinh viên NCKH, nhiều công trình NCKH của sinh viên đã đạt giải cao trong cuộc thi khởi nghiệp nông nghiệp, cuộc thi sinh viên NCKH cấp quốc gia.

Tiến sĩ Trần Công Thức, Phó Trưởng khoa Công nghệ, Trưởng bộ môn cơ khí, Trường Đại học Thái Bình chia sẻ: Tôi luôn xác định NCKH là hoạt động quan trọng, cơ bản bên cạnh công tác giảng dạy. Thời gian qua, lãnh đạo nhà trường luôn tạo điều kiện cho các giảng viên đăng ký đề tài cấp tỉnh, cấp trường, cấp khoa. Ngoài ra, các giảng viên còn kết hợp với các công ty, doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí để chế tạo nhiều máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất cho doanh nghiệp như máy cắt Plasma CNC, máy chà nhám sản phẩm gỗ, máy khắc gỗ CNC, máy cắt hàng rào dậu cây cảnh...

Trung bình mỗi năm Trường Đại học Thái Bình có trên 800 sinh viên tốt nghiệp ra trường, đây là lực lượng gia nhập đội ngũ trí thức của tỉnh, của khu vực và cả nước. Với kiến thức và kỹ năng được đào tạo, sinh viên ra trường đáp ứng yêu  cầu  của  nhà tuyển dụng, phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hàng năm, nhà trường thực hiện nhiệm vụ đào tạo, liên kết đào tạo để phục vụ nhu cầu học tập, nâng cao trình độ ở bậc thạc sĩ của cán bộ quản lý địa phương; nhiều cán bộ quản lý của tỉnh đã có những đóng góp tích cực vào xây dựng những luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của tỉnh; chỉ đạo thực thi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Sinh viên Trường Đại học Thái Bình chế tạo máy chà nhám sản phẩm gỗ phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp.

Sinh viên Trần Hồng Phong, lớp đại học cơ khí 7, Trường Đại học Thái Bình chia sẻ: Ngoài thời gian học lý thuyết, chúng em được các thầy cô hướng dẫn thực hành rất chi tiết và cụ thể. Đặc biệt, thầy cô luôn gợi mở và tạo cho chúng em niềm say mê NCKH, nhất là việc tìm tòi, nghiên cứu, sáng chế ra các loại máy móc phục vụ sản xuất, sinh hoạt hàng ngày. Vừa qua, em cùng nhóm bạn đã tự nghiên cứu, chế tạo ra máy chà nhám sản phẩm gỗ. Sản phẩm đã được các doanh nghiệp kinh doanh gỗ đặt mua. Hiện nay, chúng em đang kiểm tra, hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để bàn giao cho chủ doanh nghiệp.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng đội ngũ trí thức, bên cạnh các cơ chế, chính sách ưu đãi của tỉnh, Trường Đại học Thái Bình đã ban hành các quy định khuyến khích cán bộ, giảng viên bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ. Với những cán bộ, giảng viên được cử đi đào tạo tiến sĩ trong nước và ở nước ngoài sẽ được hưởng nguyên lương và phụ cấp (nếu có) trong thời gian đi học nghiên cứu sinh theo quyết định; hỗ trợ 20.000.000 đồng/người đối với trường hợp không được hưởng hỗ trợ của Nhà nước; hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng đối với cán bộ, giảng viên đã có bằng tiến sĩ đang công tác tại Trường; hỗ trợ 40% tiền lương và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), giảm 50% giờ giảng dạy và 50% định mức giờ NCKH...

Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới trong điều kiện hội nhập, Trường Đại học Thái Bình đang thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng, đãi ngộ xứng đáng đội ngũ trí thức, qua đó đóng góp nguồn nhân lực chất lượng cao trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như của cả nước.

Hồng Anh