Thứ 5, 22/02/2024, 05:27[GMT+7]

Phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và một số văn bản của tỉnh về công tác dân số

Thứ 5, 25/05/2023 | 16:21:09
7,161 lượt xem
Sáng ngày 25/5, tại Trung tâm Văn hóa huyện Vũ Thư, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và một số văn bản của tỉnh về công tác dân số.

Lãnh đạo Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh thông tin về công tác dân số trong tình hình mới, chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030.

Tham dự hội nghị, thành viên ban chỉ đạo công tác dân số và phát triển huyện, các xã, thị trấn; bí thư chi bộ thôn, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trong huyện đã được lãnh đạo Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh thông tin về công tác dân số trong tình hình mới, chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030; những kết quả đạt được trong công tác dân số; hệ lụy của việc mất cân bằng giới tính, già hóa dân số… Các đại biểu cũng được truyền đạt những nội dung trong Kế hoạch số 61 - KH/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; Kế hoạch số 84/KH - UBND của UBND tỉnh thực hiện Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030…

Hội nghị nhằm cung cấp thông tin, nâng cao kiến thức về công tác dân số cho thành viên ban chỉ đạo công tác dân số và phát triển huyện, các xã, thị trấn; bí thư chi bộ thôn, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, từ đó triển khai và phối hợp tổ chức các hoạt động, góp phần thực hiện hiệu quả công tác dân số - KHHGĐ trên địa bàn huyện.

Trong tháng 5 – 6/2023, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh sẽ tổ chức hội nghị phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và một số văn bản của tỉnh về công tác dân số tại 8 huyện, thành phố.

Hoàng Lanh