Thứ 4, 21/04/2021, 07:54[GMT+7]

Hải Sơn: Xây dựng nông thôn mới nâng cao

Thứ 2, 22/02/2021 | 09:39:14
199 lượt xem
Năm 2018, xã Hải Sơn (TP Móng Cái), hoàn thành xây dựng nông thôn mới (NTM). Xác định xây dựng NTM không có điểm kết thúc, Hải Sơn đang tập trung vào xây dựng NTM nâng cao, nhằm đạt mục tiêu 'Xây dựng xã Hải Sơn đạt chuẩn NTM nâng cao' trước năm 2025.

Người dân thôn Pò Hèn, chung tay xây dựng thôn NTM kiểu mẫu nâng cao.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, xã nông nghiệp khu vực đồng bằng nỗ lực vượt khó một phần thì ở xã vùng cao, biên giới Hải Sơn có xuất phát điểm thấp, điều kiện kinh tế - xã hội rất khó khăn lại càng bội phần gian nan.

Tuy nhiên, những năm qua, Hải Sơn đã nhận được sự quan tâm đặc biệt ở rất nhiều lĩnh vực, nhất là trong xây dựng NTM, qua đó đã góp phần tạo nên diện mạo mới cho vùng cao. Xã đã hình thành cơ bản kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội như hệ thống giao thông, thủy lợi, điện, trường học, trạm y tế, các thiết chế văn hóa. Điều này giúp cải thiện điều kiện kinh tế của đồng bào, chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, phát triển sản xuất, tạo việc làm và giảm nghèo.

Hải Sơn đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM”, nâng cao chất lượng xây dựng NTM theo hướng chuyển từ “lượng” sang “chất”… Từ một xã vùng cao biên giới, trình độ dân trí thấp, lạc hậu, tư tưởng còn trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, đến nay cả xã Hải Sơn (TP Móng Cái) chỉ còn 2 hộ nghèo, chiếm 0,57% (đều thuộc diện bảo trợ xã hội), 7 hộ cận nghèo (chiếm 2%), đường làng ngõ xóm rộng rãi, sạch đẹp.

Đặc biệt, để quyết tâm gỡ "nút thắt" trong "phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập", Đảng bộ xã Hải Sơn họp bàn, phân công và giao nhiệm cụ thể cho từng đảng viên trong ban chấp hành, chịu trách nhiệm phụ trách, giúp đỡ các hộ gia đình còn nhiều hạn chế trong sản xuất, canh tác.

Ngoài ra, xã còn tuyên truyền, vận động thông qua hệ thống loa truyền thanh, người uy tín tại thôn xóm, người đi đầu trong việc ủng hộ chủ trương và thường xuyên nêu gương điển hình, tiêu biểu để tạo sức lan tỏa đến toàn thể các hộ dân. Ông Lò A Sằn, bản 26 hộ, thôn Thán Phún Xã, cho biết: Được cán bộ xã đến tận nhà tuyên truyền vận động chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi và được trực tiếp cán bộ xã cầm tay chỉ việc, xây dựng vườn mẫu đạt chuẩn NTM, gia đình tôi cũng như nhiều gia đình trong thôn đã biết làm, nên yên tâm phát triển kinh tế vườn rừng.

Trong xây dựng NTM nâng cao, gắn với các mô hình phát triển kinh tế theo hướng bền vững. Từ năm 2020 đến nay, Hải Sơn tập trung triển khai công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng và tích cực tham gia xây dựng NTM nâng cao, xây dựng thôn Pò Hèn đạt chuẩn thôn NTM; triển khai 1 dự án NTM “Xây dựng khu dân cư (thôn) NTM kiểu mẫu thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn”, với tổng kinh phí trên 1,6 tỷ đồng đảm bảo chất lượng, hiệu quả và giải ngân đúng thời hạn; khai thác có hiệu quả công trình sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng; hỗ trợ 765 cây ăn quả (mít thái, bưởi diễn, na thái, hồng, ổi...), với tổng số tiền gần 30 triệu đồng cho 5 hộ xây dựng vườn mẫu; hoàn thành việc xây dựng 6 vườn mẫu và 50 hộ mẫu. Xã hội hóa từ doanh nghiệp và tuyên truyền, vận động nhân dân các thôn tích cực tham gia ngày công lao động, vệ sinh môi trường, trồng hoa tuyến đường xóm họ Đặng dài 300m, sửa chữa, lắp đặt 40 bóng điện chiếu sáng thôn Lục Chắn; tăng cường công tác quảng bá du lịch, hoạt động văn hóa, thể thao, gắn với du lịch trải nghiệm xã Hải Sơn. Đến nay hoàn thành 5/8 tiêu chí, với 21/27 chỉ tiêu.

Hiện xã đang tiếp tục, tập trung tranh thủ các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, gắn với giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân. Phấn đấu trước năm 2022, toàn xã có trên 60% thôn đạt chuẩn “thôn NTM nâng cao”; xây dựng “xã NTM nâng cao” trước năm 2025.

Theo baoquangninh.com.vn