Thứ 3, 25/06/2024, 02:36[GMT+7]

Giám sát tình hình sản xuất và tiêu thụ nông sản trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ

Chiều ngày 27/10, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh giám sát tình hình sản xuất và tiêu thụ nông sản trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ.

27.10.2020 | 19:52 PM

Tiêu thụ nông sản trong thời điểm dịch Covid-19 lây lan

Cùng với sự vào cuộc của chính quyền thì chính người dân, người tiêu dùng là những người đã gỡ khó cho nông dân thông qua hoạt động chung tay đẩy mạnh...

13.04.2020 | 11:05 AM