Thứ 7, 15/06/2024, 05:18[GMT+7]

Quỳnh Phụ hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân

Thứ 6, 12/03/2021 | 14:57:01
2,218 lượt xem
Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, thị trường tiêu thụ nông sản truyền thống gặp khó khăn. Được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và một số doanh nghiệp, tổ chức, nông dân các vùng trồng rau màu trong huyện Quỳnh Phụ đã chủ động vượt khó, tìm đầu ra, đưa nông sản vươn xa đến các tỉnh, thành phố.

Video: Q_Phu_ho_tro_tieu_thu_nong_san_cho_nong_dan_WED_11_3_2021.mp4

Trịnh Cường - Kiên Trung