Thứ 6, 31/03/2023, 19:28[GMT+7]

Thái Thụy: Tích cực triển khai phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”

Thứ 2, 31/10/2022 | 08:31:46
5,093 lượt xem
Sau gần 1 năm triển khai phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” trong toàn Đảng bộ, đến nay 100% tổ chức cơ sở đảng ở huyện Thái Thụy đã khai thác, sử dụng hiệu quả phần mềm.

Đoàn Thanh niên xã Thụy Duyên (Thái Thụy) hướng dẫn đảng viên Chi bộ thôn Hóa Tài sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”.

Chi bộ thôn Hóa Tài (Đảng bộ xã Thụy Duyên) hiện có 67 đảng viên, trong đó hơn 50% đảng viên từ 60 tuổi trở lên. Đối với những đảng viên cao tuổi, việc tiếp cận, sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” gặp không ít khó khăn. Để giúp các đảng viên cao tuổi ở các chi bộ sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”, Đảng ủy xã Thụy Duyên đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí đảng ủy viên phụ trách các chi bộ, nhất là những đảng viên trẻ có kiến thức về công nghệ thông tin tích cực hướng dẫn đảng viên cao tuổi cài đặt, sử dụng phần mềm. 

Đồng chí Đặng Thị Kim Hoài, Bí thư Đoàn Thanh niên xã cho biết: Ban đầu, hầu hết đảng viên cao tuổi ở Chi bộ thôn Hóa Tài đều không biết sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”. Sau khi tôi và một số đồng chí đảng ủy viên khác hướng dẫn thì đến nay hầu hết các đảng viên cao tuổi trong Chi bộ đã biết cách truy cập, sử dụng để tìm hiểu thông tin, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Đồng chí Bùi Văn Tám, Bí thư Chi bộ thôn Hóa Tài chia sẻ: Do Chi bộ có nhiều đảng viên cao tuổi nên được xã tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm kỹ lưỡng. Đặc biệt là sự hướng dẫn trực tiếp của các đồng chí đảng viên trẻ nên việc khai thác, sử dụng phần mềm của các đảng viên trong Chi bộ nhanh và hữu hiệu hơn. Nhờ có phần mềm, các đồng chí trong Chi ủy dễ dàng nắm bắt, cập nhật thông tin, báo cáo, tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ.

Đảng bộ xã Thụy Duyên hiện có 271 đảng viên, sinh hoạt tại 8 chi bộ. Để triển khai sâu rộng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”, Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch, thành lập tổ giúp việc hướng dẫn triển khai tới toàn thể đảng viên; phối hợp tổ chức tập huấn và huy động sự tham gia của lực lượng đảng viên hỗ trợ cài đặt, sử dụng phần mềm cho đảng viên tại các chi bộ thôn. Hiện nay, Đảng bộ xã có gần 90% đảng viên cài đặt, sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”, cao nhất huyện.

Đảng bộ huyện Thái Thụy hiện có trên 13.000 đảng viên, sinh hoạt tại 67 đảng bộ, chi bộ cơ sở. Để triển khai sâu rộng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”, từ tháng 11/2021 đến nay, Huyện ủy Thái Thụy đã ban hành kế hoạch, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” trên địa bàn huyện, bảo đảm kịp thời, đúng quy định của tỉnh; thành lập ban chỉ đạo cấp huyện, tổ giúp việc. Huyện chỉ đạo các địa phương lắp đặt mạng internet tại 100% nhà văn hóa thôn, tổ dân phố. Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, phát động cán bộ, đảng viên trẻ nêu cao tinh thần xung kích, tiên phong thực hiện và hỗ trợ đảng viên cao tuổi cài đặt, sử dụng phần mềm; tổ chức tập huấn kỹ năng cài đặt, sử dụng phần mềm cho cán bộ, đảng viên, nhất là các đảng viên cao tuổi. Toàn huyện đã tổ chức 37 lớp tập huấn sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” với 5.640 đảng viên tham gia. Đến nay, hầu hết đảng viên có điện thoại thông minh trên địa bàn huyện đã hoàn thành cài đặt phần mềm. Nhiều đảng viên tích cực, hào hứng trong việc khai thác các tính năng, tiện ích của phần mềm, nhất là trong việc nghiên cứu, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, có số điểm tích lũy cao. Một số chi bộ đã ứng dụng hiệu quả phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. 

Đồng chí Đỗ Văn Hiện, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy cho biết: Sau khi có chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy đã nhanh chóng triển khai phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” đến tất cả các đảng bộ, chi bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện. Đến nay, toàn huyện có 100% tổ chức cơ sở đảng và gần 80% đảng viên cài đặt, sử dụng phần mềm; số đảng bộ, chi bộ áp dụng phần mềm vào sinh hoạt đảng hàng tháng đạt hơn 82%.

Thời gian tới, huyện Thái Thụy tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các đảng bộ, chi bộ sử dụng và gửi báo cáo việc sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” theo đúng định kỳ hàng tháng; giao trách nhiệm cụ thể cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên phụ trách xã, thị trấn và người đứng đầu của đảng bộ, chi bộ trong việc quản lý, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc sử dụng phần mềm tại địa bàn được phân công phụ trách. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện thường xuyên khai thác sử dụng phần mềm và tổ chức tốt các lớp tập huấn quản trị, khai thác, sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” đến các đảng bộ, chi bộ, nhất là các chi bộ nông thôn.

Nhà văn hoá thôn Nam (Thụy Trình) lắp đặt Wifi giúp đảng viên dễ dàng truy cập. 

Trần Tuấn