Thứ 2, 15/04/2024, 03:28[GMT+7]

Thái Thụy: Tăng cường kiểm tra, giám sát phòng ngừa vi phạm

Chủ nhật, 08/10/2023 | 19:35:12
9,918 lượt xem
Công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) được cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện Thái Thụy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả góp phần cảnh báo, răn đe, phòng ngừa vi phạm trong tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đường giao thông xã Thụy Liên (Thái Thụy) được mở rộng đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.

Chú trọng kiểm tra 4 nội dung

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Thái Thụy cho biết: Hàng năm, 100% đảng ủy xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện cuộc kiểm tra 4 nội dung: việc tổ chức thực hiện thu, chi tài chính ngân sách; quản lý, sử dụng đất đai; đầu tư xây dựng cơ bản; chính sách xã hội đối với đồng chí ủy viên ban thường vụ đảng ủy và một số cán bộ, đảng viên có liên quan, trong đó phần lớn các đảng ủy đều hoàn thành kiểm tra đủ 4 nội dung. Các kết luận kiểm tra đều được công bố công khai trước đảng bộ, tạo được sự đồng thuận cao trong Đảng; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm túc, đúng quy định trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện việc thu, chi tài chính ngân sách; quản lý, sử dụng đất đai; đầu tư xây dựng cơ bản và chính sách xã hội.

Ông Vũ Hồng Quân, Phó Bí thư Đảng ủy xã Thụy Liên cho biết: Trong chương trình KTGS hàng năm của Đảng ủy xã luôn có 1 cuộc kiểm tra 4 nội dung. Các nội dung kiểm tra đều là những vấn đề nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, vì vậy việc triển khai thực hiện kiểm tra thường xuyên đã góp phần chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những sai phạm; đồng thời còn tạo niềm tin trong nhân dân, qua đó tăng hiệu quả trong huy động các nguồn lực đầu tư, hạn chế tối đa đơn thư kiến nghị, phản ánh của công dân về các lĩnh vực này. Điển hình như trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, những năm qua, với phương châm thực hiện đầu tư đến đâu kiểm tra đến đó, việc kiểm tra của Đảng ủy đã giúp chủ đầu tư một số công trình trên địa bàn kịp thời phát hiện những thiếu sót, tồn tại để bổ sung, khắc phục, điều chỉnh. Nhờ vậy, các công trình phúc lợi trên địa bàn xã được xây dựng thời gian qua đều bảo đảm chất lượng, mỹ quan như công trình Trạm Y tế xã với tổng vốn đầu tư hơn 6 tỷ đồng; mở rộng trên 3,5km đường giao thông trong khu dân cư; hoàn thành xây dựng 3 nhà văn hóa thôn kiểu mẫu. Trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, qua kiểm tra của Đảng ủy đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn các sai phạm, chỉ ra các thiếu sót, khuyết điểm như trong năm vừa qua, qua kiểm tra đã phát hiện còn nhiều diện tích đất thuộc diện UBND xã quản lý nằm rải rác trong khu dân cư của các thôn nhưng chưa được lập danh sách theo dõi, quản lý chặt chẽ, vẫn còn tình trạng nhân dân lấn chiếm đất, san lấp ao, xây dựng nhà ở, công trình vi phạm ở các vùng chuyển đổi, đất nông nghiệp... Trên cơ sở đó, Đảng ủy yêu cầu có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời. Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy xã đã hoàn thành 6/7 cuộc KTGS, nội dung các cuộc KTGS đều bám sát nhiệm vụ trọng tâm, được cán bộ, đảng viên đánh giá cao.

Ngoài cuộc kiểm tra 4 nội dung, cấp ủy các cấp còn chú trọng kiểm tra việc chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, UBKT hai cấp đã thực hiện 9 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức đảng và 7 đảng viên. Qua kiểm tra kết luận 2/3 tổ chức đảng có vi phạm, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách; 6/7 đảng viên có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật (khai trừ 1, khiển trách 3, cảnh cáo 2).

Mở rộng giám sát

Cũng theo đồng chí Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy: Bám sát phương châm mở rộng giám sát để ngăn ngừa vi phạm, các cuộc giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp trên địa bàn huyện thời gian qua luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, theo hướng mở rộng nội dung, đối tượng giám sát. Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, cấp ủy hai cấp trong huyện đã thực hiện 103 cuộc giám sát đối với 115 tổ chức đảng và 139 đảng viên; chi bộ cơ sở thực hiện 16 cuộc đối với 21 đảng viên. UBKT hai cấp trong huyện đã thực hiện 83 cuộc giám sát đối với 103 tổ chức đảng, 158 đảng viên. Nội dung giám sát tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của trung ương, của cấp ủy các cấp về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; việc xây dựng và triển khai thực hiện chương trình KTGS của cấp ủy, UBKT các cấp; việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, cơ quan, đơn vị, những lĩnh vực nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm... Điển hình như trong chương trình KTGS năm 2023 của UBKT Huyện ủy, bên cạnh cuộc giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, UBKT Huyện ủy đã xây dựng và triển khai thực hiện cuộc giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, sử dụng tài chính ngân sách và các khoản đóng góp của phụ huynh học sinh tại trường học đối với chi bộ, đồng chí bí thư chi bộ - hiệu trưởng nhà trường và các đảng viên có liên quan. Đây là nội dung nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực nên việc triển khai thực hiện góp phần chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những sai phạm, góp phần giữ vững ổn định tình hình ở cơ sở.

Thông qua các cuộc giám sát đã chỉ rõ những ưu điểm, tồn tại, hạn chế trong việc chấp hành đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, phát hiện và ngăn ngừa những vi phạm có thể xảy ra. Trên cơ sở đó, cấp ủy đề ra các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát thực nhằm đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; đồng thời xem xét, xử lý kịp thời đối với những tổ chức đảng và đảng viên có sai phạm. Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, cấp ủy, UBKT hai cấp trong huyện đã thi hành kỷ luật 127 đảng viên, qua đó góp phần cảnh báo, răn đe, phòng ngừa vi phạm trong tổ chức đảng và trong cán bộ, đảng viên; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Giám sát việc tháo dỡ các công trình, hiến đất mở rộng đường giao thông trên địa bàn xã Thụy Liên (Thái Thụy). 

Đào Quyên

Tác phẩm tham dự giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023.