Thứ 7, 15/06/2024, 04:30[GMT+7]

Thành phố: Dư nợ ủy thác cho vay ưu đãi của Chính phủ qua các đoàn thể chiếm 99,14%

Thứ 5, 19/10/2023 | 11:07:59
5,633 lượt xem
Sáng ngày 19/10, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) thành phố tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.

Lãnh đạo UBND thành phố phát biểu tại cuộc họp.

Đến hết tháng 9/2023, tổng nguồn vốn hoạt động của Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh trên địa bàn thành phố đạt hơn 225 tỷ đồng, tăng 13,1% so với thời điểm 31/12/2022; tổng dư nợ cho vay đạt gần 224 tỷ đồng với 4.473 khách hàng đang được vay vốn, tăng 13,25% so với thời điểm 31/12/2022, trong đó dư nợ ủy thác qua các đoàn thể chiếm 99,14% tổng dư nợ cho vay; tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,23% tổng dư nợ. Về công tác kiểm tra, giám sát, trong 9 tháng năm 2023, thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH thành phố thực hiện kiểm tra 63 lượt xã, 90 lượt thôn, 97 lượt tổ tiết kiệm và vay vốn; đối chiếu 470 lượt hộ với số tiền 21.690 triệu đồng. 

Tại cuộc họp, đại diện Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh triển khai Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, Quyết định số 54/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH về việc ban hành quy định gia hạn nợ trong hệ thống Ngân hàng CSXH, Hướng dẫn số 7399/HD-NHCS của Ngân hàng CSXH về việc rà soát xử lý nợ khách hàng vay vốn đi khỏi nơi cư trú.

 Lãnh đạo Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh báo cáo tại cuộc họp. 

Về nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh bám sát chỉ đạo, định hướng của Ngân hàng CSXH và UBND thành phố để triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao; tham mưu Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH thành phố thực hiện có chất lượng công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đã được phê duyệt; thường xuyên phối hợp với các hội, đoàn thể nhận ủy thác rà soát, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng về tổ chức và hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng ưu đãi để mọi người dân cùng biết và thực hiện...

Hoạt động giao dịch của Ngân hàng CSXH tại xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình). 

 Minh Hương