Chủ nhật, 16/06/2024, 03:49[GMT+7]

Kiểm tra công tác giảm nghèo tại huyện Tiền Hải

Thứ 5, 30/11/2023 | 15:53:01
5,392 lượt xem
Sáng ngày 30/11, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 tiến hành kiểm tra công tác giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Tiền Hải.

Các đại biểu dự buổi kiểm tra.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, thời gian qua, Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện Tiền Hải và các phòng chuyên môn có liên quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện việc rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm để thực hiện các chính sách trợ giúp, hỗ trợ theo đúng các quy định của Nhà nước, của tỉnh, của huyện và của địa phương. Nhiều chính sách hỗ trợ đã giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Từ năm 2021 đến 2023, huyện Tiền Hải được phân bổ hơn 12,5 tỷ đồng thực hiện công tác giảm nghèo, UBND huyện đã phân bổ nguồn vốn cho các cơ quan, đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện dự án theo hướng dẫn của UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan. Theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023, huyện Tiền Hải hiện còn 1.176 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,63%, giảm 0.39% so với năm 2022;  tổng số hộ cận nghèo là 1.306 hộ, chiếm tỷ lệ 1,82%, giảm 0,41% so với năm 2022.

Tại buổi làm việc, huyện Tiền Hải báo cáo một số khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện thời gian qua đồng thời đề xuất một số kiến nghị, giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác giảm nghèo trong thời gian tới.

 Lãnh đạo huyện Tiền Hải phát biểu tại buổi kiểm tra. 

Thành viên đoàn công tác phát biểu tại buổi kiểm tra. 

Qua nghe báo cáo của huyện Tiền Hải, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 đánh giá cao kết quả thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Tiền Hải giai đoạn 2021-2025. Đoàn đề nghị huyện sớm có các giải pháp, kế hoạch khắc phục khó khăn để thực hiện tốt hơn nữa công tác giảm nghèo trong những năm tiếp theo.

Duy Tùng