Thứ 4, 17/04/2024, 20:03[GMT+7]

Thái Thụy: Hiệu quả xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu

Thứ 2, 18/03/2024 | 08:56:49
2,680 lượt xem
Sau gần 2 năm triển khai thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu trong các loại hình chi bộ ở Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2022 - 2025, các tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ huyện Thái Thụy có chuyển biến tích cực về công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Chi bộ thôn An Tiêm 1, xã Thụy Dân (Thái Thụy) đã huy động nguồn lực xã hội hóa lắp mới 91 cột đèn led trên 5 tuyến đường chính và 12 tuyến đường nhánh với tổng kinh phí 174 triệu đồng.

Hiện nay, Đảng bộ huyện Thái Thụy có 66 tổ chức cơ sở đảng, 471 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với 13.183 đảng viên. Từ khi thực hiện xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng cao, tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. 

Ông Phạm Xuân Quang, Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Triển khai xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu trong các loại hình chi bộ ở Đảng bộ huyện giai đoạn 2022 - 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 87-KH/HU. Sau 2 năm triển khai, huyện có 62 chi bộ xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu, trong đó có 36 chi bộ được công nhận, chiếm 58,06%. Các chi bộ đạt kiểu mẫu đã duy trì, phát huy, nâng cao các tiêu chí đã đạt được, từ đó từng đảng viên đã tự nêu cao tinh thần trách nhiệm, tu dưỡng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thực hiện xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu, Huyện ủy đã chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở rà soát, lựa chọn để đăng ký. Năm 2023, căn cứ vào kết quả đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở đảng, Đảng bộ xã Thụy Dân đã lựa chọn Chi bộ thôn An Tiêm 1 xây dựng chi bộ kiểu mẫu. 

Ông Lê Minh Nguyệt, Bí thư Chi bộ chia sẻ: Ngay sau khi được lựa chọn xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu, Chi bộ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đảng viên về các tiêu chí, bên cạnh đó xây dựng chương trình hành động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên. Trong đó, mỗi đảng viên phụ trách khu dân cư, hàng tháng phải báo cáo định kỳ với chi bộ về tình hình thực hiện nhiệm vụ cũng như tư tưởng của quần chúng nhân dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc. Trong năm 2023, Chi bộ đã ban hành 4 nghị quyết chuyên đề tập trung lãnh đạo các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Đặc biệt, căn cứ thực tiễn địa phương, một số tuyến đường trong thôn chưa có đèn đường chiếu sáng để bảo đảm an ninh trật tự và an toàn cho người dân đi lại vào ban đêm, Chi bộ đã đưa nội dung vào họp và ra nghị quyết chuyên đề triển khai nội dung này trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Kế hoạch đề ra thực hiện 1 năm nhưng chỉ sau 4 tháng đã hoàn thành, chúng tôi đã vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân và con em xa quê đóng góp 174 triệu đồng lắp mới 91 cột đèn led trên 5 tuyến đường chính và 12 tuyến đường nhánh. Khi chủ trương đúng, cán bộ quyết tâm, đảng viên và nhân dân đồng lòng thì sẽ đạt kết quả cao. 

Ông Trần Văn Bằng, thôn An Tiêm 1 chia sẻ: Tôi thấy thực hiện mô hình lắp đèn đường chiếu sáng là chủ trương đúng đắn của Chi bộ thôn. Gia đình tôi đã đóng góp 1,8 triệu đồng để cùng người dân trong thôn mua cột đèn, bóng, đường dây... Từ ngày có điện chiếu sáng, chúng tôi đi lại thuận tiện, an ninh cũng bảo đảm hơn, đường làng ngõ xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn. 

Ông Lê Thanh Bường, Phó Bí thư Đảng ủy xã Thụy Dân cho biết: Năm 2023, Đảng bộ xã có Chi bộ thôn An Tiêm 1 được công nhận đạt mô hình chi bộ kiểu mẫu. Nhận thấy mô hình lắp đèn led chiếu sáng trên các tuyến đường của Chi bộ thôn An Tiêm 1 hiệu quả và tiết kiệm điện, các chi bộ khác đã học và làm theo. Hiện nay, 16km đường giao thông trên địa bàn xã đã có hệ thống đèn led chiếu sáng, góp phần cùng địa phương phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.

Thực tiễn cho thấy, sau 2 năm thực hiện xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu, các chi bộ đạt kiểu mẫu của huyện Thái Thụy đều thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng; đảng viên hiểu và xác định rõ vị trí, nhiệm vụ của mình, nâng cao thực chất chất lượng sinh hoạt chi bộ; cụ thể hóa, bổ sung các tiêu chí sát với thực tiễn của địa phương, đơn vị. Nhiều đồng chí bí thư chi bộ đã đưa ra các giải pháp mới, cách làm hay, sáng tạo trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ. 

Bà Đỗ Thị Dua, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thụy Văn chia sẻ: Chi bộ rất vinh dự được công nhận chi bộ kiểu mẫu năm 2023. Xác định được vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu, Chi bộ đã đăng ký nội dung “Làm tốt công tác xã hội hóa để tăng cường cơ sở vật chất, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường”. Kết quả, nhà trường đã huy động nguồn lực xã hội hóa hoàn thành khu vui chơi “Vườn cổ tích” với tổng kinh phí 132 triệu đồng và lắp đặt 17 điều hòa tại 9 phòng học trị giá 145 triệu đồng. Năm học 2022 - 2023, chất lượng giáo dục của Trường được nâng lên, 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, 100% giáo viên đạt chuẩn, nhà trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 vào tháng 8/2023.

Ông Đỗ Văn Hiện, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cho biết: Thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu đã tạo nên sức mạnh tổng hợp để Thái Thụy thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2023, kinh tế duy trì ở mức tăng trưởng khá, cao hơn mức bình quân chung của tỉnh, giá trị sản xuất ước đạt 33.490 tỷ đồng, tăng 13,77% so với năm 2022. Năm 2024, Đảng bộ huyện có 63 chi bộ đăng ký chi bộ kiểu mẫu. Để đạt được mục tiêu đề ra, Huyện ủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đăng ký, thực hiện xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; kịp thời triển khai các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy và ban hành các văn bản cụ thể phù hợp với tình hình địa phương; tăng cường kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện mô hình; kịp thời động viên, khen thưởng, nhân rộng các mô hình chi bộ kiểu mẫu có cách làm hay, sáng tạo.

Xã Thụy Dân có 16km đường giao thông lắp đặt hệ thống đèn led, 100% kinh phí do người dân tự nguyện đóng góp.


Nguyễn Thắm

Tác phẩm tham gia Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ IX, năm 2024.