Thứ 4, 24/04/2024, 16:32[GMT+7]

Đông Hưng: Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thứ 2, 25/03/2024 | 05:19:08
2,187 lượt xem
Những năm qua, cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện Đông Hưng đã có những giải pháp đồng bộ, phù hợp, sát với thực tiễn thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Đông Xá giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Chi bộ thôn Khuốc Đông được Đảng bộ xã Phong Châu lựa chọn xây dựng chi bộ kiểu mẫu với chuyên đề “Gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu”. 

Ông Vũ Tiến Sỹ, Bí thư Chi bộ thôn chia sẻ: Chi bộ đã ban hành các nghị quyết chuyên đề, vận động nhân dân ủng hộ 300 triệu đồng nâng cấp, tu sửa nhà văn hóa thôn đạt tiêu chí NTM nâng cao; lắp điện chiếu sáng 5,2km đường quê ở 100% đường trục thôn; thực hiện quy vùng sản xuất tập trung với diện tích 15,3ha cấy lúa chất lượng. Nhờ vậy, giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích canh tác tăng 120% so với các vùng khác. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 62,5 triệu đồng, tăng 10 triệu đồng so với năm 2018; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,8%. Năm 2023, Chi bộ thôn được công nhận đạt chi bộ kiểu mẫu, năm 2024 phấn đấu tiếp tục giữ vững chi bộ kiểu mẫu.

Nhà Văn hóa thôn Khuốc Đông, xã Phong Châu được đầu tư xây dựng khang trang, đồng bộ bằng sức dân.

Ông Vũ Quý Nhật, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Đông Hưng cho biết: Xây dựng chi bộ kiểu mẫu được Huyện ủy Đông Hưng xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Trong 2 năm (2022 - 2023), toàn huyện có 69 lượt chi bộ được công nhận đạt chi bộ kiểu mẫu. Chất lượng sinh hoạt của các chi bộ ngày càng được nâng lên, tạo sinh khí mới thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Để xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cả về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. Năm 2023, Trung tâm Chính trị huyện mở 79 lớp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho trên 8.000 lượt học viên, vượt chỉ tiêu giao. Ban Thường vụ Huyện ủy đã rà soát, bổ sung nguồn quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và các nhiệm kỳ tiếp theo đúng quy định, bảo đảm tính “mở” và “động”. Cấp ủy các cấp phát huy dân chủ trong việc đánh giá, lựa chọn cán bộ đưa vào quy hoạch, bảo đảm đồng bộ, tạo được nguồn kế cận khá dồi dào; thực hiện tốt quy hoạch cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Năm qua, cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện đã kết nạp 109 đảng viên mới, công nhận chính thức cho 166 đảng viên.

Để tạo sự thống nhất về tư tưởng, nhận thức, Huyện ủy Đông Hưng luôn chú trọng đổi mới công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập trong toàn Đảng bộ bình quân đạt trên 95%. Cấp ủy huyện cũng chỉ đạo nắm bắt tình hình, tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, đặc biệt là xây dựng thí điểm mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” ở xã Đông Xá và thị trấn Đông Hưng. 

Ông Nhâm Văn Thiềng, Bí thư Đảng ủy xã Đông Xá cho biết: Với việc cam kết thực hiện tốt “3 luôn”, “5 biết”, “5 không”, đội ngũ cán bộ, công chức của xã đều có thái độ lịch sự, đúng mực, gần gũi, thân thiện trong giao tiếp, ứng xử với người dân; việc giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm công khai, minh bạch, nhanh gọn, được nhân dân đánh giá cao. Từ đó, niềm tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền được nâng lên, tích cực hưởng ứng các phong trào do xã phát động, đặc biệt là phong trào chung tay xây dựng NTM nâng cao, đóng góp tiền nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn, phân loại rác thải tại nguồn, tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, lắp điện chiếu sáng đường quê, xây dựng vùng trồng bí xanh để giữ vững, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP 3 sao...

Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, năm 2023, cấp ủy huyện và cấp ủy cơ sở đã thực hiện 84/74 cuộc kiểm tra, 46/46 cuộc giám sát; ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện 96/92 cuộc kiểm tra, 49/48 cuộc giám sát; thi hành kỷ luật 44 đảng viên. Qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các vi phạm từ cơ sở như ở xã Đông Á và một số địa phương khác, giữ vững ổn định tình hình, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Ông Phạm Văn Hằng, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Đông Hưng cho biết: Năm 2024, Đảng bộ huyện Đông Hưng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, năng động, đổi mới, sáng tạo, tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của huyện trong giai đoạn mới. Cùng với đó, thực hiện tốt việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận, phát huy dân chủ ở cơ sở.


Hiếu Hiền

(Tác phẩm tham gia Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ IX, năm 2024)