Thứ 5, 28/09/2023, 18:22[GMT+7]

Chương trình hành động của ông Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Thứ 2, 17/05/2021 | 09:07:10
18,847 lượt xem
Chương trình hành động của ông Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đơn vị bầu cử số 3.

Họ và tên: Lại Văn Hoàn
Ngày tháng năm sinh: 8/1/1974
Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình.

Video: LAI_VAN_HOAN.mp4

Tôi nhận thức rằng Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động nhà nước. Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình và của nhân dân cả nước; là người thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội.

Vì vậy, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi cam kết sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhất vai trò của người đại biểu nhân dân trong cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước. Bên cạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao với cương vị là lãnh đạo UBND tỉnh, tôi sẽ kết hợp và có điều kiện thuận lợi trong việc thường xuyên tiếp xúc, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và lắng nghe những ý kiến, kiến nghị, những phản ánh, đề xuất của cơ sở, của cử tri và nhân dân trong tỉnh. Qua các diễn đàn của Quốc hội, cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhà kiến nghị, đề xuất những khó khăn, vướng mắc với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và huy động nguồn lực để xây dựng hạ tầng kinh tế, kỹ thuật của tỉnh.
Trong chương trình hành động của mình, tôi sẽ nỗ lực phấn đấu, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

Thứ nhất, với chức trách, nhiệm vụ được giao, tôi xin hứa sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; đồng thời, sẽ dành thời gian thỏa đáng cho các chương trình tiếp xúc cử tri, chủ động kết hợp với các buổi làm việc, đi kiểm tra cơ sở để lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân, phản ánh trung thực và tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến trong Quốc hội và cấp ủy, chính quyền tỉnh để kịp thời giải quyết, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Thứ hai, tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp và tham gia tích cực các hoạt động của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, đặc biệt là công tác lập hiến, lập pháp. Góp phần xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, có chất lượng, bám sát yêu cầu thực tiễn, có tính khả thi cao, tạo khuôn khổ pháp lý đầy đủ cho các hoạt động của đất nước, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mong mỏi của cử tri cả nước. Tham gia thảo luận, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, chú trọng đến chính sách tài chính, thuế, dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước, chủ trương đầu tư xây dựng các công trình quan trọng quốc gia, chính sách phát triển khoa học và công nghệ; chính sách đối với người có công, chính sách tạo việc làm, tăng thu nhập nhằm nâng cao, cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Thứ ba, thực hiện với trách nhiệm cao nhất, hiệu quả nhất nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội là tham gia giám sát việc tổ chức, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực, đặc biệt các lĩnh vực cử tri quan tâm: quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường; thực hiện cải cách hành chính; sử dụng ngân sách, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện các chính sách với người có công, chính sách bảo đảm an sinh xã hội; việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, vệ sinh an toàn thực phẩm... Kịp thời phản ánh đến Quốc hội, Chính phủ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật để bảo đảm chính sách, pháp luật đi vào cuộc sống, phục vụ nhân dân.

Thứ tư, với trách nhiệm là Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và là người đại biểu của nhân dân, tôi sẽ nỗ lực cùng với tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư công sức, trí tuệ nghiên cứu, vận dụng đúng đắn Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX với quyết tâm chính trị cao nhất để lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các đề án, chương trình phát triển kinh tế, phát huy tối đa nội lực, khai thác tốt các tiềm năng và thế mạnh của tỉnh để phát triển kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực được giao phụ trách như sau:
Tập trung chỉ đạo triển khai các chương trình phát triển nông nghiệp bền vững theo hướng nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ sinh học; nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh của nông sản, bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao thu nhập cho người dân khu vực nông thôn. Tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng văn minh, hiện đại gắn với đô thị hóa.

Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu để ổn định sản xuất và đời sống của nhân dân.

Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó trọng tâm là đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao tính công khai, minh bạch trong xử lý công việc; trách nhiệm công vụ và hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức; tiếp tục chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Thứ năm, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, sống và làm việc trung thực, công tâm, khách quan; chủ động nghiên cứu, nắm vững các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nỗ lực cống hiến hết khả năng, kinh nghiệm của mình để góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày