Thứ 3, 16/07/2024, 09:38[GMT+7]

“Chìa khóa” xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

Thứ 2, 29/05/2023 | 08:35:27
7,522 lượt xem
Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Huấn luyện cán bộ là việc gốc của Đảng” và nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh thường xuyên quan tâm, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, qua đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Trường Chính trị tỉnh thường xuyên đổi mới chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng theo hướng chọn lọc, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng.

Xã Độc Lập (Hưng Hà) hiện có 18 cán bộ, công chức, trong đó tỷ lệ có trình độ chuyên môn cao đẳng, đại học trở lên chiếm gần 90%. Đồng chí Nguyễn Văn Chà, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Hàng năm, Đảng ủy quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức đi học nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Gần đây nhất địa phương có 8 cán bộ, công chức đi học nâng cao trình độ chuyên môn, trong đó nhiều đồng chí học đại học văn bằng 2. Nhờ chủ động trong công tác tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ từ trước nên quá trình rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và xây dựng quy hoạch cho nhiệm kỳ tới của Đảng ủy xã cơ bản không gặp khó khăn, bảo đảm các yêu cầu theo quy định. Trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng cao cùng với việc bố trí, sử dụng cán bộ đúng người, đúng việc, đúng sở trường nên đã phát huy tốt nhất năng lực của cán bộ, qua đó giúp địa phương lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Tại Quỳnh Phụ, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được cấp ủy huyện đặc biệt quan tâm, chú trọng. Theo đồng chí Nguyễn Văn Nhiễm, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy: Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đều xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng triển khai tới các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc để tổ chức thực hiện. Chú trọng bồi dưỡng, cập nhật kiến thức thường xuyên cho các đối tượng là cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng quản lý, điều hành. Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng và ban hành, sửa đổi, bổ sung hệ thống quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, đảng ủy quản lý nhằm tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng tiêu chuẩn chức danh trước khi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử. Từ năm 2020 đến nay, huyện có 197 cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo cao cấp và trung cấp lý luận chính trị; gần 1.000 lượt cán bộ được cử đi tham dự các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức.

Thời gian qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, bám sát công tác quy hoạch cán bộ, gắn chặt với công tác sử dụng, bố trí cán bộ. Nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng phù hợp, chú trọng đến đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm, chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Trong 3 năm từ năm 2020 - 2022, tỉnh đã cử đi đào tạo, bồi dưỡng hàng nghìn lượt cán bộ, công chức, viên chức, trong đó: đào tạo tiến sĩ 57 người, thạc sĩ 443 người, đại học 2.300 người; cao cấp lý luận chính trị 269 người; trung cấp lý luận chính trị 1.688 người.

Ngoài ra, cấp ủy các cấp còn chú trọng luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý kết hợp với giao nhiệm vụ để cán bộ được đào tạo, rèn luyện, thử thách trong nhiều môi trường khác nhau và trưởng thành, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài về công tác cán bộ của tỉnh, làm cho việc luân chuyển cán bộ dần trở thành việc làm thường xuyên, đi vào nền nếp và có hiệu quả. Kết hợp giữa đào tạo, bồi dưỡng tri thức, chuyên môn, kỹ năng mềm, phương pháp công tác với rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cán bộ, công chức, viên chức. Khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức tự học tập, chủ động đăng ký tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch, phù hợp với vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh hoặc chương trình ngoài kế hoạch để nâng cao trình độ, năng lực công tác. Gắn kết quả học tập của cán bộ, công chức, viên chức với đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ. Bên cạnh đó, tỉnh thường xuyên quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện giảng dạy và học tập cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của tỉnh và các trung tâm chính trị huyện, thành phố; đồng thời, chỉ đạo các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên rà soát, cập nhật, đổi mới chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng theo hướng chọn lọc, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, gắn lý thuyết với thực tiễn. Đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, sự tham gia tích cực của người học vào quá trình đào tạo, bồi dưỡng; giúp người học nâng cao kiến thức, rèn luyện về phương pháp tư duy và khả năng vận dụng giải quyết các tình huống thực tiễn trong quá trình công tác và thực thi công vụ. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức sau khi được đào tạo, bồi dưỡng có bản lĩnh chính trị vững vàng hơn, phát huy tốt kiến thức vào thực tiễn công tác, kỹ năng giao tiếp, xử lý công việc chuyên nghiệp hơn, từ đó hiệu quả công tác tại cơ quan, đơn vị được nâng lên rõ rệt, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chung của tỉnh.

Trường Chính trị tỉnh luôn duy trì nghiêm kỷ cương, nền nếp dạy, học, quản lý đào tạo. 

Đào Quyên

(Tác phẩm tham dự giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023.)Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày