Thứ 6, 14/06/2024, 10:00[GMT+7]

Tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam

Thứ 6, 29/10/2021 | 18:59:48
1,128 lượt xem
Chiều ngày 29/10, các đồng chí: Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam.

Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ủy ban MTTQ tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

5 năm qua, Ban Nội chính Trung ương và Đảng đoàn MTTQ Việt Nam đã phối hợp tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiều chủ trương, chính sách quan trọng về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam góp phần tích cực nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước. Phối hợp giám sát công tác phòng, chống tham nhũng ở một số địa phương, lĩnh vực, phát hiện nhiều sai phạm, kiến nghị xử lý và hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan. Phối hợp tập hợp, phân tích, đánh giá ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, từ đó đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều nội dung quan trọng liên quan đến an ninh, quốc phòng, tôn giáo, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, công tác phòng, chống tham nhũng. Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với chế độ. Phối hợp hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan thuộc khối đoàn thể chính trị - xã hội và ban nội chính các tỉnh, thành phố xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp và đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng theo chức năng, nhiệm vụ. Thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo, văn bản quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo điều kiện để hai cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được, nêu bài học kinh nghiệm và thống nhất 7 nội dung phối hợp trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, đồng chí Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương đề nghị từng cơ quan tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt sâu sắc nội dung quy chế phối hợp và nội dung thống nhất trong hội nghị tới cán bộ, công chức của hai cơ quan. Trên cơ sở nhiệm vụ, giải pháp đề ra, từng cơ quan xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho các vụ, đơn vị để triển khai thực hiện. Tăng cường phối hợp trong công tác hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng; tham mưu, chỉ đạo đối với việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phối hợp tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân; tăng cường phối hợp giám sát đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài gây bức xúc trong nhân dân; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phối hợp tổ chức giải báo chí về phòng, chống tham nhũng…

Tất Đạt

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày