Thứ 6, 31/05/2024, 03:11[GMT+7]

Công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội là nhiệm vụ rất quan trọng

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:28:43
763 lượt xem
Ngày 28/3, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư khóa XI về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành ủy luôn nhấn mạnh các yêu cầu về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý đối với công tác nắm bắt, điều tra, nghiên cứu dư luận xã hội; nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu dư luận xã hội trong tình hình mới, xác định đây là nhiệm vụ rất quan trọng, cần thiết và là trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Nhiều cấp ủy đã nỗ lực tìm các giải pháp đa dạng, các hình thức nắm bắt dư luận xã hội, từng bước nâng cao chất lượng thông tin dư luận, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành. Thành phố thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giao ban dư luận xã hội, từ việc tổ chức định kỳ hằng tháng tại một địa điểm đến việc giao ban theo tuần, luân phiên ở các địa phương, đơn vị kết hợp tham quan các công trình kinh tế-văn hóa-xã hội trọng điểm nhằm giúp lực lượng cộng tác viên dư luận xã hội các cấp trực tiếp nhìn nhận, nắm bắt, hỗ trợ hiệu quả công tác định hướng dư luận xã hội.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, phát biểu tại buổi làm việc. 

Bên cạnh đó, để việc nắm thông tin được đa dạng, thu thập nhiều ý kiến từ các giới, các ngành khác nhau, Ban Tuyên giáo các cấp tham mưu, tổ chức giao ban chuyên đề trong từng giới (công nhân, thanh niên, trí thức, phụ nữ, hưu trí, tiểu thương, y tế....) hoặc tọa đàm, hội nghị chuyên đề nhằm tìm ra các giải pháp đổi mới, nâng chất công tác dư luận xã hội; nâng cao chất lượng hoạt động báo cáo, đề xuất nhiều giải pháp kịp thời, hiệu quả công tác điều hành, quản lý các cấp.

Qua 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện một số mô hình, cách làm hay, hiệu quả như: Nhóm giải pháp, mô hình phát huy vai trò, trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của cộng tác viên dư luận xã hội các cấp; nhóm giải pháp, mô hình nâng cao chất lượng các hội nghị giao ban dư luận xã hội; nhóm giải pháp, mô hình liên quan đến việc phối hợp với các cơ quan, ban, ngành; nhóm giải pháp liên quan đến việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong nắm bắt và thực hiện các cuộc khảo sát, thăm dò dư luận xã hội.

Phát biểu tại buổi khảo sát, đồng chí Lại Xuân Môn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao việc thực hiện công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh trong 10 năm qua.

Đồng chí nhận xét các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc đi vào trọng tâm, sâu sắc, toàn diện, giới thiệu nhiều cách làm mới, mô hình hay, từ đó rút ra bài học cho Trung ương.

Đại biểu Đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, nhận thức của các cấp ủy, hệ thống chính trị tại Thành phố Hồ Chí Minh về công tác này sâu sắc hơn, trách nhiệm, từ đó quán triệt triển khai Kết luận liên tục, đạt nhiều kết quả.

Đồng chí Lại Xuân Môn nhấn mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh đứng đầu cả nước trong điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội với phương pháp điều tra, phương pháp tổng hợp, phương pháp xử lý rất khoa học, khách quan, thực chất, có ứng dụng công nghệ vào vấn đề điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội.

Đồng chí Lại Xuân Môn cho biết, kết quả của buổi khảo sát sẽ là cơ sở để Ban Tuyên giáo Trung ương tham mưu Ban Bí thư ban hành văn bản mới lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu dư luận xã hội trong tình hình mới.

Theo: nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày